Przydatne pliki i formularze do pobrania.

Informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu

Informacja dotycząca mobingu w pracy

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy dla zleceniobiorcy przyjmującego do wykonania umowy o dzieło

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Oświadczenie pracownika rodzica opiekuna dziecka opieka nad dzieckiem

Oświadczenie pracownika rodzica opiekuna dziecka opieka nad dzieckiem

Oświadczenie przekazywanie świadczeń na konto bankowe

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji UPL-1p

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

Wniosek urlopowy

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Zgoda na ksero dowodu wzór