POLITYKA PRYWATNOŚCI

Chcemy Państwu przedstawić Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Wszystko zgodnie z polityką RODO. Poniżej dowiesz się więcej. Zebraliśmy dla Ciebie informacje.

Dokument polityki prywatności zawiera niezbędne informacje o ochronie Twoich danych osobowych. Znajdziesz tutaj swoje prawa i informacje w jakim celu przetwarzamy – między innymi dla Twojej wygody.

 

 1. Administrator danych osobowych
 2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 3. Pochodzenie danych
 4. Rodzaj przetwarzania danych osobowych
 5. Cel przetwarzania danych
 6. Przekazanie danych osobowych
 7. Czas przetwarzania danych osobowych
 8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
 9. Uprawnienie użytkownika względem własnych danych osobowych
 10. Organ nadzorczy i skargi

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Tacho-Rozliczenia z siedzibą we Wrocławiu, Rogowska 52, 54-440, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przed Sąd Rejonowy Wrocław, NIP: 894-24-14-332,REGON: 021207259, zwanym dalej Administratorem lub Tacho-Rozliczenia.pl.

II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Możesz się z nami skontaktować:

III. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisach internetowy kadrytransport.pl.. W tym w szczególności poprzez usługi, zadanie pytania przy pomocy formularza, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem obsługi klienta. 

IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych

 1. Do realizacji usługi/zapytania niezbędne są dane email, imię i nazwisko, oraz ewentualnie numer telefonu dla kontaktu. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
 2. Dodatkowo, jeśli użytkownik odwiedza strone wyraża zgodę aby dane gromadzone były w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki. Pliki cookies możesz „usunąć” na kilka sposobów.
  1. Możesz tak skonfigurować przeglądarkę internetową, by nie przechowywała plików cookies.
  2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez naszą stronę. W tym celu należy skorzystać z odpowiednich funkcji jakie dysponuje przeglądarka internetowa
  3. Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych przeglądarek i informacje o sposobie usunięcia cookies
 3. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych

V. Cel przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy w szczególności:
  1. Świadczenia usług drogą elektroniczną.
   • Przygotowanie oferty.
  2. Kontaktu z Administratorem (kadrytransport.pl)
   • Przyjmowania sugestii.
   • Rozpatrywania reklamacji.
   • Rozwiązywania problemów technicznych.
  3. Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.
  4. Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.
 2. Dane osobowe są przetwarzane również w celu:
  • Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
  • Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
  • Obsługi kontaktu z działem obsługi.
  • Archiwizacji danych.

VI. Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, etc.).
 2. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
 3. Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnić swoje dane osobowe.

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
 3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

VIII. Przetwarzanie Automatyczne i profilowanie

 1. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

IX. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

 1. Każdy użytkownik ma prawo do:
  1. Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
  2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
  3. Usunięcia danych.
  4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora: pkt II.

X. Organ nazdzorczy i skargi

 1. W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa